gegevens + formulier (onderwerp kiezen: melding van overlijden + adreswijziging + vragen aan bestuur + overige)


Ja, ik ben een gepensioneerd medewerker van BP Raffinaderij Rotterdam b.v. en wil mij aanmelden als deelnemer van Seconer. Met het verstrekken van mijn gegevens verklaar ik akkoord te gaan met het registreren van mijn gegevens in de deelnemer administratie van Seconer.

Hierbij deel ik mede het dat ik geen deelnemer van Seconer meer wil zijn. Wilt u mijn gegevens uit de deelnemer administratie verwijderen en mij daarvan een bevestiging sturen s.v.p.?Ik ben verhuisd of ga binnenkort verhuizen en hierbij verstrek ik mijn nieuwe adresgegevens.

Ik verklaar hierbij dat ik kennis heb genomen van het privacy statuut van Seconer