De gepensioneerden binnen BP zijn georganiseerd in een stichting.

Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor de doelstelling die binnen de stichting is geformuleerd.

Het bestuur legt verantwoording af aan de subsidiegever. Dit geldt zowel voor de financiële als secretariële activiteiten. Er wordt een kort jaarverslag geproduceerd. Er worden geen jaarlijkse ledenvergaderingen gehouden omdat dat niet nodig is door deze structuur.

Er zijn zowel statuten als een huishoudelijk reglement beschikbaar.